Doporučený interval pro pravidelnou údržbu vašeho vozu Hyundai Solaris podle předpisů je každých 15 000 km nebo 1krát za 12 měsíců, podle toho, co nastane dříve. Pokud je váš Hyundai Solaris používán v drsném prostředí 1 a chcete prodloužit jeho životnost, aniž byste museli utrácet spoustu peněz, důrazně doporučujeme, abyste měli STK každých 10 000 km.

Technická kontrola 2 о о о о о о о о о о
Motorový olej, filtr motorového oleje hodin hodin hodin hodin hodin hodin hodin hodin hodin hodin
Kappa svíčky 1.4 о о о hodin о о о hodin о о
Svíčky gama 1.6 о hodin о hodin о hodin о hodin о hodin
Palivový filtr о о о hodin о о о hodin о о
Vzduchový filtr hodin hodin hodin hodin hodin hodin hodin hodin hodin hodin
Vzduchový filtr ventilace nádrže Výměna každých 90 000 km
Kabinový filtr hodin hodin hodin hodin hodin hodin hodin hodin hodin hodin
Kontrola brzdového systému 3 о о о о о о о о о о
Brzdová kapalina о о о о о о о о о о
Olej v manuální převodovce о о о о о о о hodin о о
Olej v automatické převodovce о о о о о hodin о о о о
Olej pro převodovku о о hodin о о hodin о о hodin о
Olej diferenciálu (přední/zadní) о о hodin о о hodin о о hodin о
Servo olej о о hodin о о hodin о о hodin о
Nemrznoucí směs о о о о о о о о о о
Ovládání klimatizace a hladiny chladicí kapaliny о о о о о о о о о о
filtr klimatizace hodin hodin hodin hodin hodin hodin hodin hodin hodin hodin
Změna času Výměna revize: rozvodový řemen – každých 60 000 km, rozvodový řetěz – po 120 000 km
Palivová nádrž, palivové potrubí a jejich připojení о о о о о о о о о о
Hadice vakuového systému, ventilace klikové skříně a systémy EGR о о о о о о о о о о

h – kompenzace; o – kontrola

1 – těžké provozní podmínky:

 • časté krátké cesty na vzdálenosti nepřesahující 8 km v letní sezóně nebo ne více než 16 km v chladném období (při teplotách pod nulou);
 • dlouhý volnoběh motoru, provoz s častými zastávkami v dopravních zácpách;
 • jízda na špinavých, prašných vozovkách a vozovkách ošetřených prostředky proti námraze;
 • provoz v podmínkách vysokých okolních teplot (nad + 32C) nebo ve velmi chladném počasí;
 • tažení přívěsu, tažení nákladu na střešním nosiči nebo jízda převážně v horských oblastech (60 % nebo více času);
 • pracovat v režimu taxi nebo pronajatého auta;

2 – preventivní vyšetření zahrnuje:

 • diagnostika podvozku;
 • zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny motoru, ostřikovače čelního skla a světlometů, posilovač řízení;
 • zkontrolovat žárovky
 • ovládání a seřizování hnacích řemenů;
 • zkontrolujte těsnost a vnější poškození součástí a sestav vozu;
 • zkontrolujte nabití, hladinu a hustotu elektrolytu, stav svorek baterie;
 • pneumatiky a tlak v pneumatikách;
 • kontrola závěsů závěsných konzol, prašníků závěsů, vůle ložisek kol;
 • kontrola hnacích hřídelí a prašníků hnacích hřídelí;
 • zkontrolujte uzávěr palivové nádrže, palivové potrubí;
 • řízení: zkontrolujte těsnost, vůli, stav prašníků, snadnost otáčení volantu.
READ
Jak odstranit boční zrcátko na videu Hyundai Solaris - co potřebujete vědět

3 – kontrola brzdového systému zahrnuje:

 • diagnostika brzdového systému;
 • zkontrolujte brzdový a spojkový pedál;
 • zkontrolujte stav brzdových destiček;
 • zkontrolujte stav brzdových kotoučů;
 • zkontrolujte těsnost hadic brzdového systému;
 • zkontrolujte parkovací brzdu;
 • čištění a mazání brzdových mechanismů.

Seznam prací při údržbě HYUNDAI Solaris

 • Motorový olej a filtr motorového oleje
 • Motorový olej a filtr motorového oleje
 • Vzduchový filtr motoru
 • Kabinový filtr
 • Motorový olej a filtr motorového oleje
 • Vzduchový filtr motoru
 • Kabinový filtr
 • Zapalovací svíčky (Gamma 1.6)
 • Brzdová/spojková kapalina (pokud je ve výbavě)
 • Motorový olej a filtr motorového oleje
 • Vzduchový filtr motoru
 • Kabinový filtr
 • Motorový olej a filtr motorového oleje
 • Vzduchový filtr motoru
 • Kabinový filtr
 • Zapalovací svíčky (Gamma 1.6)
 • Brzdová/spojková kapalina (pokud je ve výbavě)
 • Palivový filtr
 • Vzduchový filtr ventilace palivové nádrže (je-li ve výbavě)
 • Motorový olej a filtr motorového oleje
 • Vzduchový filtr motoru
 • Kabinový filtr
 • Motorový olej a filtr motorového oleje
 • Vzduchový filtr motoru
 • Kabinový filtr
 • Zapalovací svíčky (Gamma 1.6)
 • Brzdová/spojková kapalina (pokud je ve výbavě)
 • Motorový olej a filtr motorového oleje
 • Vzduchový filtr motoru
 • Kabinový filtr
 • Motorový olej a filtr motorového oleje
 • Vzduchový filtr motoru
 • Kabinový filtr
 • Zapalovací svíčky (Gamma 1.6)
 • Brzdová/spojková kapalina (pokud je ve výbavě)
 • Palivový filtr
 • Vzduchový filtr ventilace palivové nádrže (je-li ve výbavě)
 • Motorový olej a filtr motorového oleje
 • Vzduchový filtr motoru
 • Kabinový filtr

Seznam prací během údržby 2 (najeto 30000 XNUMX km.)

 1. Opakujte první plánovanou údržbu – vyměňte olej v motoru, olej a kabinový filtr.
 2. Vyměňte brzdovou kapalinu. Objem náplně – 1 litr TJ, doporučuje se použít Mobil1 DOT4. Výrobek nádoby o objemu 0,5 litru 150906

Proč podstupovat běžnou údržbu?

Podle běžných předpisů Hyundai Solaris je vyžadována pravidelná výměna procesních kapalin a spotřebního materiálu, což zvyšuje stabilitu a účinnost uzlů. Během plánované údržby vyměňte:

 • Olejové, palivové a vzduchové filtry;
 • Motorový olej (potřeba výměny je určena počtem najetých kilometrů převodovky);
 • Zapalovací svíčka;
 • Brzdové destičky;
 • Technologické kapaliny v různých mechanismech.

Kromě toho jsou v souladu s body předpisů všechny komponenty, sestavy a systémy Hyundai Solaris kontrolovány pomocí přístrojové, počítačové diagnostiky a kontroly mechanismů. Přesné posouzení stavu vozu pomáhá předcházet náhlému selhání komponent a předcházet nebezpečným situacím na silnici.

Seznam prací během údržby 5 (najeto 75000 XNUMX km.)

proveďte údržbu 1 – vyměňte olej, olej a kabinový filtr.

Harmonogram údržby Hyundai Solaris

Najeto, km
číslo Seznam hlavních prací zahrnutých do pravidelné údržby 15 000 30 000 45000 60 000 75 000 90 000 105 000 120 000
Postup údržby
PŘED 1 DO 2 PŘED 3 PŘED 4 PŘED 5 PŘED 6 PŘED 7 PŘED 8
Měsíce práce
12 24 36 48 60 72 84 96
1 Přidejte přísady do paliva *1 Každých 7500 km nebo 6 měsíců
2 Motorový olej a filtr motorového oleje *2 Z Z Z Z Z Z Z Z
3 Hnací řemeny *3.4 П П П П П П П П
čtyři Vzduchový filtr motoru Z Z Z Z Z Z Z Z
5 kabinový filtr (pokud je nainstalován) Z Z Z Z Z Z Z Z
6 Palivový filtr * 5 П Z П Z
7 Palivová vedení, ohebné hadice a spojky П
8 Ventilační hadice a uzávěr nádrže П П
devět Kappa svíčky 1.4 Výměna každých 60 tisíc km
Svíčky gama 1.6 Z Z Z Z
10 Vůle ventilů *6 Každých 90 000 km
jedenáct Vzduchový filtr ventilace palivové nádrže (je-li ve výbavě) П Z П Z
12 Vakuová hadice П П П П П П П П
1. 3 Výfukový systém П П П П П П П П
čtrnáct Chladicí systém П П П
15 Chladicí kapalina * 7 Měňte nejprve 210 000 nebo 120 měsíců, poté každých 30 000 km nebo 24 měsíců
šestnáct Nabíjení baterie П П П П П П П П
17 Brzdová/spojková kapalina (pokud je ve výbavě) П Z П Z П Z П Z
18 Brzdová vedení, hadice a spojky П П П П П П П П
19 Brzdové kotouče a destičky П П П П П П П П
20 Ruční brzda П П П П П П П П
21 Brzdový pedál, spojkový pedál (pokud je ve výbavě) П П П П П П П П
22 Pneumatiky (tlak a opotřebení pneumatik) П П П П П П П П
23 Nabíjení baterie П П П П П П П П
24 Kompresor klimatizace a chladivo (pokud je ve výbavě) П П П П П П П П
25 Hladina pracovní kapaliny v automatické převodovce (pokud je k dispozici automatická převodovka a měrka) П П П П П П П П
26 Hladina oleje v manuální převodovce (pokud je ve výbavě) П П П П П П П П
27 Spojovací tyč, spojka a prašníky П П П П П П П П
28 Pružné kulové klouby П П П П П П П П
29 Hnací hřídele a botky П П П П П П П П
třicet Kabely a konektory П П П П П П П П
31 Zámky dveří, panty, omezovače П П П П П П П П
32 Ostřikovací trysky a kartáče П П П П П П П П
READ
Video Hyundai Solaris 2020: rozumíme všem detailům

Zaregistrujte se do služby

P – kontrola. Seřízení / oprava / výměna nebo čištění / mazání se v případě potřeby provádí samostatným postupem a není zahrnuto v ceně servisu.

*1 Pokud není k dispozici kvalitní palivo splňující evropské normy pro paliva (EN228) nebo podobné palivo obsahující aditiva do paliva, doporučuje se přidat jednu láhev palivového aditiva. Aditiva a informace o jejich použití získáte u autorizovaného prodejce HYUNDAP. Nemíchejte různé přísady.

*2 Zkontrolujte hladinu motorového oleje a jeho úniky každých 500 km nebo před dlouhou cestou

*3 Seřiďte (v případě potřeby vyměňte) hnací řemen alternátoru, čerpadlo posilovače řízení, čerpadlo chladicí kapaliny a hnací řemen kompresoru klimatizace (pokud je ve výbavě).

*4 Kontrola napínače hnacího řemene, napínací kladky a řemenice alternátoru; v případě potřeby opravit nebo vyměnit.

*5 Palivový filtr je považován za bezúdržbovou položku, ale doporučujeme jej pravidelně kontrolovat. Plán údržby závisí na kvalitě používaného paliva. Pokud se vyskytnou vážné problémy (např. omezení paliva, nekontrolovaný nápor, ztráta výkonu, potíže se startováním motoru), vyměňte filtr okamžitě, bez ohledu na plán údržby, také se doporučuje kontaktovat autorizovaného prodejce Hyundai pro více informací.

*6 Zkontrolujte nadměrný hluk ventilů a/nebo vibrace motoru a v případě potřeby upravte. Doporučujeme nechat systém zkontrolovat u autorizovaného prodejce HYUNDAP.

*7 Při doplňování chladicí kapaliny používejte ve vozidle pouze deionizovanou nebo měkkou vodu a nikdy nepřidávejte tvrdou vodu do náplně chladicí kapaliny z výroby. Použití nesprávné chladicí kapaliny může způsobit vážné selhání nebo poškození motoru.

Pravidelná údržba Hyundai Solaris umožňuje prodloužit životnost všech automobilových systémů a poskytnout majiteli vozu důvěru v bezpečnost jeho vozu. Pečlivá implementace všech bodů předpisů zabraňuje většině poruch, protože mnoho problémů v mechanismech je odhaleno v rané fázi.

Intervaly údržby pro HYUNDAI Solaris

Servisní číslo Hyundai Solaris TO-0 TO-1 TO-2 TO-3 TO-4 TO-5 TO-6 TO-7 TO-8 TO-9 TO-10
Životnost, měsíce 2 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120
Najeto, km 2000 g 15 000 30 000 45000 60 000 75 000 90 000 105 000 120 000 135 000 150 000
READ
Jaká brzdová kapalina se nalévá do Hyundai Solaris: podrobný pohled na otázku
Životnost
atace, měsíce
Najeto, km
TO-0 2 2000 g
TO-1 12 15 000
TO-2 24 30 000
TO-3 36 45000
TO-4 48 60 000
TO-5 60 75 000
TO-6 72 90 000
TO-7 84 105 000
TO-8 96 120 000
TO-9 108 135 000
TO-10 120 150 000

Doživotní výměny

Výměna řemene u namontovaných jednotek není regulována přesným počtem najetých kilometrů. Stav je kontrolován každých 15 000 km a při zjištění známek opotřebení je vyměněn. řemen s katalogovým číslem 6PK2137, automatická napínací kladka s artiklem 252812B010

Olej se do převodovky nalévá po celou dobu provozu jak v mechanice, tak ve stroji. Podle předpisů je nutné pouze kontrolovat hladinu při každé kontrole a v případě potřeby doplnit. Někteří odborníci ale stále doporučují měnit olej v krabici každých 60 000 km. Výměna může být také nutná při opravě převodovky:

 1. Objem olejové náplně pro manuální převodovku je 1,9 litru převodového oleje typu GL-4. Můžete naplnit olej LIQUI MOLY 75W90, katalogové číslo 1 litr. — 3979
 2. Plnicí objem oleje pro automatickou převodovku je 6,8 litru, doporučuje se doplnit kapalinou SK ATF třídy SP-III. Katalogové číslo balení na 1 litr 0450000100.

Rozvodový řetěz na Hyundai Solaris je navržen na celou životnost vozu. Nic však netrvá věčně, a tak se po 120 000 km můžete začít zajímat o náklady a o to, jak se změnit. číslo dílu řetězu 243212B000, číslo dílu napínáku 2441025001 a botka rozvodového řetězu (244202B000)

Seznam prací během údržby 3 (najeto 45000 XNUMX km.)

 1. Opakujte údržbu DO 1 – vyměňte olej, olej a kabinový filtr.
 2. Výměna chladicí kapaliny. Plnicí objem bude minimálně 6 litrů chladicí kapaliny. Je nutné přidat zelenou nemrznoucí kapalinu Hyundai Long Life Coolant. Katalogové číslo pro 4 litry koncentrátu 0710000400
 3. Výměna vzduchového filtru. Katalogové číslo 281131R100

Seznam prací během údržby 6 (najeto 90000 XNUMX km.)

proveďte všechny body TO 2 a TO 3: vyměňte olej ve spalovacím motoru, olejový, kabinový a vzduchový filtr a také brzdovou kapalinu a nemrznoucí kapalinu.

Harmonogram údržby Hyundai Solaris zahrnuje pravidelnou údržbu vozidla, včasnou výměnu spotřebního materiálu a diagnostiku hlavních součástí. Tyto akce jsou ve vašem vlastním zájmu, protože provoz auta bez dozoru je hrozbou pro pohodlí i bezpečnost.

Frekvence údržby je 15tis km běh, nebo rok po předchozím – podle toho, která z akcí nastane dříve.

*- První výměna chladicí kapaliny by měla být provedena po 210 10 km nebo 30 letech, podle toho, co nastane dříve. Další výměny chladicí kapaliny by měly být provedeny po 2 tisících kilometrech nebo po XNUMX letech.

READ
Výměna ložiska zadního kola Hyundai Solaris

**- Brzdová kapalina musí být vyměněna po 2 letech provozu vozidla.

Náklady na údržbu

model Pracovní objem typ motoru 1 roky / 15000 XNUMX km 2 roky / 30000 XNUMX km 3 roky / 45000 XNUMX km 4 roky / 60000 XNUMX km 5 let / 75000 XNUMX km 6 let / 90000 XNUMX km 7 let / 105000 XNUMX km 8 let / 120000 XNUMX km
Solaris od roku 2011 1.4 / 1.6 benzín 8 700 12 400 8 700 15 600 8 700 12 400 8 700 15 600
Solaris od roku 2017 1.4 MPI benzín 8 800 10 500 8 800 25 000 8 800 10 500 8 800 25 000
Solaris od roku 2017 1.6 MPI benzín 8 800 13 500 8 800 20 100 8 800 13 500 8 800 20 100

Ceny se mohou lišit v závislosti na regionu služby.

Nulová údržba

Nulová údržba u Hyundai Solaris se provádí po 1500 0 kilometrech nebo po jednom měsíci provozu, podle toho, co nastane dříve. Jde o jedinou údržbu, která majitele finančně nestojí. Plánované výměny se neprovádějí, TO-XNUMX je omezeno na kontrolu a testování vozu.

Pravidelná údržba

Harmonogram údržby Hyundai Solaris zahrnuje dva typy prací – kontrolu a výměnu. V prvním případě se provádí vizuální kontrola nebo funkční diagnostika integrity a výkonu dílu nebo systému. V druhém případě je nutné vyměnit spotřební materiál nebo součást, jako je motorový olej nebo vzduchový filtr, za nový materiál.

Kontroly

V rámci každé údržby se provádí podrobná kontrola následujících systémů a komponent:

 • dobíjecí baterie (baterie);
 • hnací hřídele a jejich kryty proti prachu;
 • zámky, panty a dveřní zarážky;
 • hřeben a spojení mechanismu řízení;
 • klimatizace (pokud existuje) a hladina chladiva;
 • hnací řemeny (a seřízení v případě potřeby);
 • výfukový systém;
 • brzdové hadice, vedení a spoje;
 • parkovací brzda, hladina brzdové kapaliny;
 • elektrické kabely, konektory, pojistky;
 • pneumatiky, kulové čepy předního zavěšení;
 • trysky a kartáče ostřikovačů čelního skla.

Jsou díly, které se kontrolují ne každou STK, ale s velkým intervalem. Například posouzení celistvosti palivových hadic, vedení a spojů se provádí každé 4 roky, počínaje TO-4. S podobnou frekvencí se kontroluje hladina oleje v manuální převodovce a jednou za 3 roky se kontroluje stav uzávěru a hadičky v hrdle palivové nádrže.

READ
Výměna nemrznoucí kapaliny za Hyundai Solaris

Kromě vizuální kontroly výše uvedených součástí a systémů je v případě potřeby možné vyčistit, seřídit a promazat. Pokud je některý díl poškozen, je vyměněn za nový. Zvláštní pozornost by měla být věnována ventilové vůli. Kontroluje se každých 90000 3 kilometrů nebo každé XNUMX roky. Pokud motor silně vibruje nebo vydává hlasitý a necharakteristický zvuk, doporučuje se zkontrolovat a seřídit vůli ventilů mimo zatáčení.

Náhrady

Bez ohledu na stav musí být některé součásti vozidla Hyundai Solaris vyměněny v rámci konkrétní STK. Například při každé údržbě se mění tyto detaily:

 • vzduchový filtr systému klimatizace;
 • motorový olej spolu s olejovým filtrem;
 • vzduchový filtr pro provoz motoru.

První aktualizace chladicí kapaliny se provádí po 6 letech provozu nebo po 210000 2 kilometrech. V budoucnu se kapalina aktualizuje každé 300000 roky nebo 2 4 kilometrů. Zapalovací svíčky jsou vyměňovány za nové každé 2 roky, palivový filtr – každé XNUMX roky. Brzdová kapalina a kapalina spojky se vyměňují každé XNUMX roky.

Každých 5000 kilometrů nebo 6 měsíců provozu vozu se doporučuje přidávat aditiva do paliva přes palivovou nádrž. Výjimka – stroj je plněn benzínem, který odpovídá normě EN228.

Frekvence údržby

Údržba modelu Hyundai Solaris se provádí v intervalech jednou ročně nebo k překonání dalších 15000 2 kilometrů, podle toho, která z těchto dvou událostí nastane dříve. TO-30000 se tedy provádí po 3 45000 kilometrech, TO-XNUMX po XNUMX XNUMX a tak dále po celou dobu životnosti.

Upozornění: Intervaly údržby jsou založeny na běžných provozních podmínkách stroje. Lhůty lze zkrátit, pokud:

 • zvýšené zatížení, například při tažení přívěsu;
 • dlouhodobé používání stroje při nízkých teplotách;
 • jízda na nekvalitním a/nebo nestabilním povrchu vozovky;
 • agresivní styl jízdy s náhlým brzděním, smykem.

Podrobnější informace o doporučených intervalech údržby specificky pro vaše podmínky a provozní vlastnosti vždy získáte od autorizovaného prodejce.

Kolik zaplatit?

Náklady na údržbu Solaris jsou primárně určeny sériovým číslem údržby, protože na něm závisí seznam provedených prací a spotřebního materiálu a komponentů, které je třeba vyměnit. Také cenu ovlivňuje úprava stroje a typ motoru. V průměru se náklady pohybují od 9 do 25 tisíc rublů. Přesnější cenu zjistíte u prodejce.

Nešetřete na včasné údržbě vozidel a nepromeškejte termíny doporučené výrobcem. Požádejte o servis pouze profesionály, aby všechny práce v rámci příští údržby Hyundai byly prováděny přísně podle předpisů a v plném rozsahu.