Jak odstranit zadní nárazník Ford Focus 2 sedan: podrobně se zabýváme

Budete potřebovat: veškeré nářadí potřebné k demontáži blatníků zadního kola a vložky blatníku (viz “Demontáž a montáž blatníků a vložky blatníku”), dále nástrčkovou hlavu “10”, klíče “10”, “13”, šroubováky s křížovým a plochým břitem.

1. Na obou stranách vozu demontujte blatníky a vložky podběhů kol (viz “Demontáž a montáž blatníků a vložek podběhů kol”).

2. Ze spodní části vozu v jeho pravé zadní části odpojte blok kabelového svazku pro couvací světlo a zadní mlhovku z držáku vypáčením šroubovákem.

3. Zmáčknutí držáků podložek.

5. Pomocí šroubováku vypáčte držák svazku couvacího světla a zadního mlhového světla.

6. . Odpojte držák od bočního prvku nástavby.

7. Ze spodní části nárazníku na obou stranách odšroubujte příchytky dvou příchytek, které připevňují nárazník ke karoserii .

8. . a páčením šroubovákem .

9. . sejměte víčka.

10. Z vnitřní strany obou podběhů zadních kol odšroubujte jednu matici zajišťující konce nárazníku ke karoserii.

11. Otevřete dveře zavazadlového prostoru a na obou stranách vozu vyšroubujte jeden šroub horního upevnění nárazníku ke karoserii.

12. Tahem směrem ven odpojte koncové držáky nárazníku od karoserie.

13. . a demontujte zadní nárazník.

14. Pokud je zadní nárazník demontován kvůli výměně, demontujte zpětné světlo, mlhové světlo a kabelový svazek ze zadního nárazníku a poté je nainstalujte na nový nárazník. Chcete-li to provést, otočte objímkou ​​žárovek zpátečky a mlhových světel proti směru hodinových ručiček.

15. . a vyjměte kazety spolu s lampami z obou světel.

16. Vypáčte šroubovákem, odpojte osm držáků kabelového svazku od nárazníku a sejměte svazek.

Takto jsou umístěny držáky kabelových svazků na zadním nárazníku.

17. Stiskněte západky.

18. . a vyjměte světla.

19. Pokud je poškozen nosník zadního nárazníku, odšroubujte čtyři matice zajišťující nosník k podélníkům karoserie na obou stranách vozu (jedna z matic není na fotografii vidět, protože je zakryta nosníkem) a odstraňte paprsek.

20. Namontujte zadní nárazník a všechny odstraněné části v opačném pořadí než při demontáži.

READ
Kde se nachází Ford Focus 3 aux - rozumíme všem detailům
Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: