3.1 Spusťte okno tak, aby se na označených místech objevily upevňovací prvky se šrouby
3.2 Tyto šrouby povolíme, ale úplně je nevyšroubujeme.
3.3 Zvedněte okno úplně nahoru a zafixujte ho např. krycí páskou

Foto v knize jízd Ford Focus II Hatchback

4. Rukojeť a štít odšroubujeme v místech naznačených na fotografii, uvnitř také vmáčkneme píst označený zeleně

Foto v knize jízd Ford Focus II Hatchback

5. Začneme odstraňovat štít, tahem hodně k sobě, ale opatrně! A vypneme zástrčku zámku, pak opatrně vytáhneme štít a položíme ho na podlahu v naději, že dráty, na kterých visí, to vydrží))

6.1 Odstraňte rukojeť. Chcete-li to provést, vytáhněte zástrčku a povolte šroub, dokud se nejbližší část rukojeti nezatáhne k sobě (fotografie položky 6.2)

Foto v knize jízd Ford Focus II Hatchback

6.2 Zatáhněte za zbytek rukojeti doleva a směrem k sobě

Foto v knize jízd Ford Focus II Hatchback

7. Odstraňte zámek
7.1 Odšroubujte 4 šrouby jako na obrázku

Foto v knize jízd Ford Focus II Hatchback

7.2 Odšroubujte šroub pod rukojetí.

Foto v knize jízd Ford Focus II Hatchback

7.3 Opatrně vyjměte zámek ze dveří

Potřebný, ale utržený kabel najdeme, demontujeme!

Foto v knize jízd Ford Focus II Hatchback

8.1 V tomto místě je držák kovový, tak jsem jen vzal a šroubovákem vylomil 4 antény označené na fotce a držák se otevřel

Foto v knize jízd Ford Focus II Hatchback

8.2 Zde nebylo jasné, jak střílet, ale vyzbrojen šroubovákem jej můj přítel dokázal odstranit, aniž by řekl své tajemství 🙁

Foto v knize jízd Ford Focus II Hatchback

8.3 Odstranění starého kabelu

9.1 Instalace nového kabelu na místo

Foto v knize jízd Ford Focus II Hatchback

9.2 Montáž dveří v opačném pořadí

10. Jste úžasní! (Za předpokladu, že nezlomili jedinou západku, zlomil jsem pár)

Náhradní díly

Ford Focus Hatchback 2006, benzínový motor 1.6 l., 100 l. p., Přední pohon, Manuál — DIY

Auta na prodej

Ford Focus, 2011

Ford Focus, 2006

Ford Focus, 2009

Ford Focus, 2011

Komentáře 17

Přihlaste se nebo zaregistrujte, abyste mohli psát komentáře, klást otázky a účastnit se diskuse.

Uplynul rok a druhé dveře byly opraveny. Právě jsem našel trubku o průměru 5-6mm se závitem, vyvrtal otvor pro kabel a kabel upevnil šroubem. Bál jsem se, že budou problémy se zkráceným kabelem, ale ne, vše je v pořádku, jediná zárubeň, když jsem uzel sundal a umyl, nepromazal ho a nyní po zablokování jz je potřeba jej nejprve otevřít z prostoru pro cestující a poté otevřít z ulice. Namazal jsem dveře u řidiče, takže vše ok. Jak dlouho?)))

READ
Kde je umístěna pojistka pro sporák Ford Focus 2: vysvětlujeme obecně

DEMONTÁŽ VNITŘNÍ KLIKY PŘEDNÍCH DVEŘÍ

Ford Focus II. Demontáž zámků, klik předních a zadních dveří, demontáž předních dveří

Pomocí klíče Torx T-25 odšroubujte šroub zajišťující základnu rukojeti

Ford Focus II. Demontáž zámků, klik předních a zadních dveří, demontáž předních dveří

Zahákneme základnu rukojeti a posuneme ji dopředu.

Ford Focus II. Demontáž zámků, klik předních a zadních dveří, demontáž předních dveří

Ze základny kliky vyjmeme špičku pláště lanka pohonu zámku.

Ford Focus II. Demontáž zámků, klik předních a zadních dveří, demontáž předních dveří

Otáčíme zajišťovací pákou zámku, dokud se drážka v páce nezarovná s lankem a lanko s nálitkem vyjmeme z páky.
Namontujte vnitřní kliku dveří v opačném pořadí.

DEMONTÁŽ PŘEDNÍCH DVEŘÍ VNĚJŠÍHO KLIKU A MECHANISMUS VLOŽKOVÉHO ZÁMKU

Pro výměnu demontujeme vnější kliku dveří a cylindrický mechanismus zámku.

Ford Focus II. Demontáž zámků, klik předních a zadních dveří, demontáž předních dveří

Pomocí šroubováku vyjměte pryžovou zátku z otvoru na konci dvířek.

Ford Focus II. Demontáž zámků, klik předních a zadních dveří, demontáž předních dveří

Pomocí klíče Torx T-25 odšroubujeme šroub zajišťující cylindrický mechanismus zámku .

Ford Focus II. Demontáž zámků, klik předních a zadních dveří, demontáž předních dveří

. a sundej to.
Vnější rukojeť posuneme dopředu tak, aby se zadní vodítko rukojeti odpojilo od zajišťovací páky a přední podpěra – od základny rukojeti .

Ford Focus II. Demontáž zámků, klik předních a zadních dveří, demontáž předních dveří

. a sejměte vnější kliku ze dveří.

Ford Focus II. Demontáž zámků, klik předních a zadních dveří, demontáž předních dveří

Odstraňte přední a zadní těsnění vnější rukojeti.
Pokud jsou těsnění poškozená nebo ztratila pružnost, vyměňte je.
Vnější kliku a cylindrický mechanismus zámku instalujeme v opačném pořadí.

DEMONTÁŽ ZÁMKU PŘEDNÍCH DVEŘÍ

Pracujeme na výměně zámku.
Demontujeme montážní panel předních dveří (viz “11.7. Ford Focus II. Demontáž elektricky ovládaných oken předních a zadních dveří”).
Odpojte kabel zámku dveří od páčky vnitřní rukojeti (viz výše “Demontáž vnitřní kliky předních dveří”).
Odstraňte vnější kliku předních dveří spolu se dvěma těsněními (viz výše “Demontáž vnější kliky předních dveří a cylindrického mechanismu zámku”).

Ford Focus II. Demontáž zámků, klik předních a zadních dveří, demontáž předních dveří

Pomocí klíče Torx T-20 odšroubujte horní upevňovací šroub na konci dveří.

Ford Focus II. Demontáž zámků, klik předních a zadních dveří, demontáž předních dveří

Pomocí klíče Torx T-25 odšroubujte šroub, který připevňuje základnu vnější kliky dveří k vnějšímu panelu dveří.

Ford Focus II. Demontáž zámků, klik předních a zadních dveří, demontáž předních dveří

Pomocí klíče Torx T-30 odšroubujeme tři šrouby zajišťující zámek na konci dveří .

Ford Focus II. Demontáž zámků, klik předních a zadních dveří, demontáž předních dveří

…a vytáhněte sestavené s elektropohonem, lankem vnitřní kliky a základnou vnější kliky technologickým otvorem ve vnitřní výplni dveří.

Ford Focus II. Demontáž zámků, klik předních a zadních dveří, demontáž předních dveří

Zámek předních dveří
Namontujte zámek předních dveří v opačném pořadí.
Při připevňování k montážní desce dejte pozor, abyste nepoškodili západky tří zámků. Pokud jsou pouzdra poškozena, lze zámek zajistit k montážní desce pomocí samořezného šroubu (viz obr. “11.7. Ford Focus II. Demontáž elektricky ovládaných oken předních a zadních dveří ).

Ford Focus II. Demontáž zámků, klik předních a zadních dveří, demontáž předních dveří

Zámek předních dveří lze také odstranit smontovaný s montážní deskou, jak je znázorněno na fotografii. V tomto případě jsou všechny operace stažení stejné jako v prvním případě.

READ
Kde se nachází Ford Focus 3 aux - rozumíme všem detailům

DEMONTÁŽ PŘEDNÍCH DVEŘÍ

Pracujeme na výměně dveří.
Vzhledem k tomu, že dveře jsou poměrně těžké, měla by být práce prováděna s asistentem.

Ford Focus II. Demontáž zámků, klik předních a zadních dveří, demontáž předních dveří

Klíčem Torx T-40 odšroubujeme šroub zajišťující omezovač otevření dveří k A-sloupku.

Ford Focus II. Demontáž zámků, klik předních a zadních dveří, demontáž předních dveří

Vypáčením ochranného krytu podložek kabelového svazku jej vyjměte z otvoru v předním sloupku.

Ford Focus II. Demontáž zámků, klik předních a zadních dveří, demontáž předních dveří

Vyjmeme podložky kabelového svazku z otvoru v předním sloupku a odpojíme je.
Instalujeme důraz pod dveře v úrovni prahu.

Ford Focus II. Demontáž zámků, klik předních a zadních dveří, demontáž předních dveří

S hlavou „8“ odšroubujeme šroub zajišťující osu horního závěsu dveří.

Ford Focus II. Demontáž zámků, klik předních a zadních dveří, demontáž předních dveří

Pomocí hlavy „8“ odšroubujte šroub zajišťující osu spodního závěsu dveří.

Ford Focus II. Demontáž zámků, klik předních a zadních dveří, demontáž předních dveří

Zvedněte dveře tak, aby osy vycházely z otvorů pro panty, vyjměte dveře a spusťte je na doraz.
Namontujte přední dvířka v opačném pořadí.

DEMONTÁŽ VNITŘNÍ KLIKY ZADNÍCH DVEŘÍ

Pro výměnu vyjměte vnitřní rukojeť.
Operace pro odstranění vnitřní rukojeti zadních dveří jsou podobné operacím pro odstranění vnitřní rukojeti předních dveří (viz výše “Demontáž vnitřní kliky předních dveří”).

DEMONTÁŽ ZADNÍCH DVEŘÍ VNĚJŠÍ MADLO

Pro výměnu odstraňte vnější kliku dveří.

Ford Focus II. Demontáž zámků, klik předních a zadních dveří, demontáž předních dveří

Pomocí šroubováku vyjměte pryžovou zátku z otvoru na konci dvířek.

Ford Focus II. Demontáž zámků, klik předních a zadních dveří, demontáž předních dveří

Pomocí klíče Torx T-20 odšroubujte šroub zajišťující vnější vložku rukojeti.

Ford Focus II. Demontáž zámků, klik předních a zadních dveří, demontáž předních dveří

. a sundej to.
Vnější rukojeť posuneme dopředu tak, aby se zadní vodítko rukojeti odpojilo od zajišťovací páky a přední podpěra – od základny rukojeti .

Ford Focus II. Demontáž zámků, klik předních a zadních dveří, demontáž předních dveří

. a sejměte vnější kliku ze dveří.

Ford Focus II. Demontáž zámků, klik předních a zadních dveří, demontáž předních dveří

Odstraňte přední a zadní těsnění vnější rukojeti.
Pokud jsou těsnění poškozená nebo ztratila pružnost, vyměňte je.
Namontujte vnější kliku dveří zavazadlového prostoru v opačném pořadí.

DEMONTÁŽ ZÁMKU ZADNÍCH DVEŘÍ

Pracujeme na výměně zámku.
Demontujeme montážní panel zadních dveří (viz “11.7. Ford Focus II. Demontáž elektricky ovládaných oken předních a zadních dveří”).
Odpojte kabel zámku dveří od páčky vnitřní rukojeti (viz výše “Demontáž vnitřní kliky zadních dveří”).
Odstraňte vnější kliku zadních dveří spolu se dvěma těsněními (viz výše “Demontáž vnější kliky zadních dveří”).

Ford Focus II. Demontáž zámků, klik předních a zadních dveří, demontáž předních dveří

Pomocí klíče Torx T-25 odšroubujte spodní šroub zajišťující zámek ke konci dveří.

Ford Focus II. Demontáž zámků, klik předních a zadních dveří, demontáž předních dveří

Pomocí klíče Torx T-25 odšroubujte šroub, který připevňuje základnu vnější kliky dveří k vnějšímu panelu dveří.

Ford Focus II. Demontáž zámků, klik předních a zadních dveří, demontáž předních dveří

Pomocí klíče Torx T-30 odšroubujeme tři šrouby zajišťující zámek na konci dveří .

READ
Jak odstranit zadní světlo na sedanu Ford Focus 3: podrobně vysvětlujeme

Ford Focus II. Demontáž zámků, klik předních a zadních dveří, demontáž předních dveří

…a vytáhněte sestavené s elektropohonem, lankem vnitřní kliky a základnou vnější kliky technologickým otvorem ve vnitřní výplni dveří.

Stisknutím západky odpojte blok kabelového svazku od zámku elektrického zámku .

Ford Focus II. Demontáž zámků, klik předních a zadních dveří, demontáž předních dveří

. a demontujte zámek zadních dveří.
Namontujte zámek zadních dveří v opačném pořadí.
Dávejte pozor, abyste při připojování k montážnímu panelu nepoškodili okvětní lístky tří zámků (viz “11.7. Ford Focus II. Demontáž elektricky ovládaných oken předních a zadních dveří”).

Ford Focus II. Demontáž zámků, klik předních a zadních dveří, demontáž předních dveří

Při připojování tří zámkových západek k montážní desce doporučujeme použít nástroj zobrazený na fotografii.